57484609_2367209210182346_71178227530208

کلیسایی برای همه در بنول و اسکات چوب

درباره ما

خوش آمدی! ما کلیسای کلیسای انگلستان از بنول و اسکات وود در انتهای غربی نیوکاسل از تون هستیم.

ما معتقدیم که عیسی ما را فرا می خواند تا دو فرمان را حفظ کنیم - خدا را دوست داشته باشیم و همسایه خود را مانند خود دوست داشته باشیم. امیدواریم که این عشق همه کارهایی را که انجام می دهیم آگاه کند.

با ما پرستش کنید

صبح یکشنبه در کلیسا به ما بپیوندید یا از خانه با ما عبادت کنید.

اخبار

</s></s>

پیدا کردن ما

سنت جیمز بنول
بنول لین
NE15 6RS
(روبروی Lidl)

</s></s>

دهکده سنت جان بنول
فرگوسن لین
NE15 6NW
(کنار نهالستان درخت سبز)

</s></s>

سنت مارگارت اسکات وود
خیابان هایگلی
NE15 6AR

</s></s>

محترم بد
جاده غربی
NE4 8AP
(کنار گاراژ خلیج فارس)